Ποιοι είμαστε

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣ

Η Innovation Synergy (IS) είναι μια συνεργασία συναδέλφων από εκπαιδευτικούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς που βρίσκονται στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες

Στοχος

Η Innovation Synergy αναπτύσσει το ανθρώπινο δυναμικό για τη διατήρηση ποιοτικών οργανισμών.Μέσω σημαντικών μαθησιακών εμπειριών, προχωρούμε πέρα από την εκπαίδευση, για να ενσωματώσουμε την αλλαγή στην κουλτούρα ενός οργανισμού μέσω πρωτοβουλιών δέσμευσης εργαζομένων.Συνειδητοποιώντας τον πολύτιμο ρόλο των εργαζομένων, παρέχουμε την ανάπτυξη τους για να αυξήσουν τη βιωσιμότητα και τη διατήρηση ζωτικής σημασίας για την επιτυχία

Επιχειρηματικότητα

Στην Ελλάδα, η IS αποτελείται από ηγέτες επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει επιτυχημένες εταιρείες. Ο καθένας έχει μια μοναδική προοπτική όπως έχει εργαστεί τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην εκπαίδευση και μπορεί να γεφυρώσει την κατανόηση του πώς  το ένα χρειάζεται το άλλο.Οι επιχειρήσεις χρειάζονται καινοτόμο εκπαίδευση για να κάνουν την αλλαγή απαραίτητη για τη διατήρηση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά. Απαιτείται εκπαίδευση για τη διατήρηση των υπαλλήλων για την προώθηση της σταδιοδρομίας τους και των στόχων του οργανισμού. Μέσω της επαγγελματικής ανάπτυξης, της εκτελεστικής μάθησης, της συνεργασίας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, η IS παρέχει στρατηγικές για τον οργανισμό σας να για να μπορεί να  ανταποκριθεί στην αποστολή του και να επιτύχει νέους στόχους.

 

Εκπαίδευση

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι συνάδελφοι του IS αποτελούνται από εκπαιδευτικούς ηγέτες από την Πολιτεία της Μινεσότα (Κολέγια και Πανεπιστήμια της Μινεσότα). Έγραψαν το βιβλίο, Σχεδιάζοντας την αποτελεσματική διδασκαλία και σημαντική μάθηση για να παρέχουν ηγετικό ρόλο σε επκαιδευτικό επιτελείο στο σχεδιασμό των ηγετικών εμπειριών στα πανεπιστήμια, καθώς εξετάζει τον κύκλο της εργασίας τους με φοιτητές και επιχειρηματικές συνεργασίες. Αναγνωρισμένοι ως ηγέτες στους τομείς της διδασκαλίας και της μάθησης και δεσμευμένοι να μοιραστούν τις εμπειρίες τους για να βοηθήσουν άλλους καθηγητές και διοικητικά στελέχη, εργαζόμενους πρώτης γραμμής και τμήματα διαχείρισης, να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν αυτές τις βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση της ακαδημίας. Η εμπειρία τους συνδυάζει πάνω από 150 χρόνια διδασκαλίας, 75 χρόνια κορυφαίων κέντρων διδασκαλίας και μάθησης και παρουσίαση διεθνώς σε περισσότερα από 500 συνέδρια, εργαστήρια και διαδικτυακά σεμινάρια για θέματα σχεδιασμού μαθημάτων και προγραμμάτων σπουδών, διαδικτυακής διδασκαλίας, στρατηγικών μάθησης στην τάξη και ηγεσίας στην πανεπιστημιούπολη.

Η εκμάθηση και η συνεργασία οδηγούν στη σχεδιασμένη καινοτομία

Αναπτύσσοντας τα θεμέλια για να παρέχουμε στους υπαλλήλους μεγαλύτερο αριθμό δεξιοτήτων, για να επιτύχουν τους προσωπικούς και επαγγελματικούς τους στόχους, ο οργανισμός σας αυξάνει τις ευκαιρίες για αύξηση της καινοτόμου ανάπτυξης. Μέσω της δέσμευσης υπαλλήλων και ηγεσίας, ο οργανισμός σας έχει μια σταθερή πορεία για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του – προχωρώντας πέρα από τα λόγια και τις ιδέες για την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών.

Η Innovation Synergy παρέχει οργανωτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και μεμονωμένη εκτελεστική μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη για να αυξήσει εκθετικά την τέχνη του ανθρώπινου δυναμικού και την επιστήμη των θεσμικών επιδόσεων.Μέσω προσωπικών και διαδικτυακών συναντήσεων, εργαστηρίων και διαδικτυακών σεμιναρίων, η IS βοηθά τις επιχειρήσεις και τις πανεπιστημιουπόλεις να αξιολογήσουν τις ανάγκες και να σχεδιάσουν πρωτοβουλίες στους ακόλουθους τομείς:

Επαγγελματική Ανάπτυξη & Εκπαιδευτική Μάθηση

Οι ηγέτες αναπτύσσονται με την εκμάθηση και την εξάσκηση μοναδικών δεξιοτήτων για να καθοδηγήσουν επιτυχώς έναν οργανισμό να ανταπεξέλθει σε προκλήσεις και χάος. Η Innovation Synergy αναλύει τις ανάγκες των ατόμων μέσα σε έναν οργανισμό για να προσφέρει ευκαιρίες για αύξηση της συναισθηματικής νοημοσύνης, της κριτικής και της δημιουργικής σκέψης για να εμπνεύσει την καινοτομία, το σχεδιασμό επικοινωνίας, την ανάπτυξη μέσω καθοδήγησης και την προσωπική βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για να οδηγήσει και να αναπτύξει ηγετικές ευκαιρίες για άλλους μέσα από ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες αφοσίωσης σε ασφαλή και παραγωγικά περιβάλλοντα.

 Κάθε μέρα οι εργαζόμενοι βομβαρδίζονται με εργαλεία επικοινωνίας, όπου το καθένα προσπαθεί να κερδίσει την προσοχή τους. Ο σχεδιασμός ενός αποτελεσματικού σχεδίου για την επικοινωνία βασικών μηνυμάτων, στόχων, πρωτοβουλιών και προόδου είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή προώθηση των οργανωτικών αποτελεσμάτων. Η επικοινωνία πρέπει να είναι σκόπιμη και η  Innovation Synergy θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε τις καλύτερες στρατηγικές για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η κατανόηση του εαυτού σας ως ηγέτη και ο ρόλος που παίζετε στην εργασία σας παρέχει ένα επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης που θα υποστηρίζει τους άλλους στους ρόλους τους να συνεργάζονται μαζί σας. Κάποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι δεν μπορείτε να ηγηθείτε αποτελεσματικά εκτός εάν μπορείτε να αναλύσετε τον εαυτό σας και να εμπιστευτείτε τον ηγέτη που είστε. Αυτή η αυτοαξιολόγηση είναι κρίσιμη για την επιτυχία σας ως ηγέτη και την ικανότητα σας να χτίσετε μια ομάδα για να ανταποκριθείτε στα οργανωτικά αποτελέσματα.

Πολλοί ηγέτες είναι εξοικειωμένοι με αυτούς τους όρους, ωστόσο έχουν αφιερώσει λίγο χρόνο για να εξετάσουν τι χρειάζεται για να επιτύχουν επάρκεια σε καθένα. Η Innovation Synergy θα σας βοηθήσει να μάθετε τις στρατηγικές του πότε και του πώς να το χρησιμοποιήσετε για να εφαρμόσετε την καλύτερη σκέψη για να δημιουργήσετε τις καλύτερες λύσεις.

Μερικές φορές αναφέρονται ως μαλακές δεξιότητες, τείνουν να ακούγονται ασήμαντες, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις αυτές οι δεξιότητες παρέχουν και επικοινωνούν τα καλύτερα εργαλεία και στρατηγικές που μπορούν να έχουν οι ηγέτες για να πετύχουν. Η Innovation Synergy μπορεί να βοηθήσει τους ηγέτες σας να αναλύσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες στην επικοινωνία, τις δεξιότητες σκέψης, την εφαρμογή αλλαγών, την αυτοαξιολόγηση και την αύξηση της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Οι περισσότεροι πιθανότατα θα σκεφτούν τη συγγραφή από την άποψη της σύνταξης ενός βιβλίου. Δεδομένου ότι αυτό συμβαίνει, πολλοί ηγέτες δεν καλούνται να το κάνουν στην καθημερινή τους εργασία. Ωστόσο, η συγγραφή είναι σημαντική για την έρευνα, την κοινοποίηση των ευρημάτων της έκθεσης και το σχεδιασμό πρωτοβουλιών, για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους υπαλλήλους. Η Innovation Synergy θα σας βοηθήσει να επισημάνετε τη γραπτή επικοινωνία σας, ώστε το κοινό σας να γνωρίζει πού να βρει τις πληροφορίες που χρειάζονται.

Ποιος στο παρελθόν σας βοήθησε να εμπνευστείτε για να αναπτυχθείτε προσωπικά και επαγγελματικά; Οι περισσότεροι επιτυχημένοι ηγέτες είχαν έναν μέντορα που τους βοήθησε να προχωρήσουν για να γίνουν καλύτεροι σε αυτό που κάνουν. Όλοι χρειαζόμαστε μέντορες. Ωστόσο, πολλοί πιστεύουν ότι η καθοδήγηση τελειώνει όταν γίνετε ενήλικας, αποφοιτήσετε από πανεπιστήμιο ή προχωρήσετε από μια θέση εισόδου. Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος. Η καθοδήγηση είναι μέρος της δια βίου μάθησης και της δια βίου επιτυχίας. Η Innovation Synergy μπορεί να βοηθήσει να καθοδηγήσει τους ηγέτες ατομικά ή σε ομάδες, ή να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα καθοδήγησης στο χώρο εργασίας τους που θα ωφελήσει τόσο τον μέντορα όσο και τον καθοδηγούμενο.

Συνεργατικές Υπηρεσίες

Η οργανωτική δύναμη βασίζεται στη δημιουργία δυναμικών σχέσεων με άλλους. Η Innovation Synergy θα αξιολογήσει τις ανάγκες σας, θα ενισχύσει τα κενά σας και θα βοηθήσει την ικανότητα σας να σχεδιάζετε στρατηγικά. Μέσω της επιχειρηματικής ανάλυσης, της αξιολόγησης των διαδικασιών σας και της δημιουργίας λύσεων για τη βελτίωση της απόδοσης των υπαλλήλων, η IS θα σας βοηθήσει να εφαρμόσετε και να διαχειριστείτε με επιτυχία την απαραίτητη αλλαγή για να διατηρήσετε την ανταγωνιστική σας θέση. Το κάνουμε αυτό, βοηθώντας σας να αναπτύξετε δυναμικές ομάδες και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των συναντήσεων και της επικοινωνίας. Αναλύουμε και σχεδιάζουμε περιβάλλοντα εργασίας στο γραφείο και στο σπίτι όπου οι εργαζόμενοι ευδοκιμούν για να επιτύχουν οργανωτικά αποτελέσματα μέσω αυξημένης εμπλοκής.

Κάθε επιχειρηματική διαδικασία έχει σημασία. Ο οργανισμός σας μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του μόνο όταν όλες οι διαδικασίες σας είναι όσο πιο αποτελεσματικές μπορούν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η προσέγγιση σας στη βελτίωση της διαδικασίας και στην επίτευξη της αριστείας της διαδικασίας είναι ζωτικής σημασίας για την απόκτηση του πλεονεκτήματος που χρειάζεστε. H Innovation Synergy θα βοηθήσει στην αξιολόγηση της διαδικασίας έτσι ώστε κάθε βελτιωμένη διαδικασία να προχωρά προς τους στόχους σας. Παρέχουμε πληροφορίες για να κάνουμε τη διαχείριση της διαδικασίας πραγματική αξία για τον οργανισμό σας.

Η οργανωτική διαχείριση αλλαγής είναι μια σταθερά, ούτως ώστε να διατηρηθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ωστόσο, πολλές αλλαγές τείνουν να αποτυγχάνουν στην εφαρμογή. Η Innovation Synergy έχει αναπτύξει μια διαδικασία σχεδιασμού που σας καθοδηγεί στην επιτυχή διαχείριση αλλαγών εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εισάγετε επιτυχώς την αλλαγή στα άτομα, να προσδιορίσετε τους πόρους που χρειάζεστε και την εισαγωγή υπαλλήλων για την εφαρμογή της αλλαγής. Καθορίζοντας με σαφήνεια τους ρόλους και τις ευθύνες και προβλέποντας την αντίσταση στην αλλαγή ,οδηγεί σε μια βαθύτερη προσέγγιση της ομάδας για την επιτυχία των αλλαγών.

Η συνάντηση των αποτελεσμάτων της οργάνωσης που βρίσκουν ένα ασφαλές μέρος για εργασία έχει γίνει πολύ πιο σημαντική από ποτέ. Τα γραφεία στο σπίτι έχουν αντικαταστήσει τα γραφεία στο χώρο εργασίας. Πολλοί παράγοντες πρέπει να εξεταστούν ως προς το εάν όλες οι θέσεις μπορούν να εργαστούν από το σπίτι και, με αυτόν τον τρόπο, οι μελέτες δείχνουν ότι συμβαίνει σε υπαλλήλους που εργάζονται από το σπίτι κάθε μέρα. Τι λειτουργεί και τι όχι; Η Innovation Synergy θα σας βοηθήσει να αναλύσετε τις ανάγκες σας στο χώρο εργασίας και πώς μπορεί να λειτουργεί σωστά, ώστε τα μέλη της ομάδας να έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα εργαλεία και πόρους για να παραμείνουν παραγωγικοί. Η IS θα σας βοηθήσει να  δημιουργήσετε  στρατηγικές για την απομακρυσμένη διαχείριση της επιχείρησης σας, τη δημιουργία κοινότητας εντός του οργανισμού και τη διαχείριση του εργατικού δυναμικού σας για να εστιάσετε στους στόχους του οργανισμού σας.

Προσπαθείτε να επεκταθείτε, να καινοτομήσετε και να παραμείνετε επιτυχημένοι ενόψει του ανταγωνισμού; Η Innovation Synergy σας βοηθά να αναλύσετε τη συνολική σας επιχείρηση και τα νέα στρατηγικά σχέδια πρωτοβουλίας. Θα εξετάσουμε τις τάσεις και τις δυνάμεις που οδηγούν την εταιρική καινοτομία και θα παράσχουμε πολύτιμες γνώσεις για να προσαρμοστούμε στις σημερινές παγκόσμιες πραγματικότητες της αγοράς και να τις συνδυάσουμε με τους στόχους, το όραμα και τις αξίες του οργανισμού σας. Εξερευνώντας αποδεδειγμένες τακτικές και επιχειρηματικές υποθέσεις, μπορείτε να επιταχύνετε την ικανότητα του οργανισμού σας να αποκτά και να καλλιεργεί γνώσεις κρίσιμες για τη μελλοντική επιτυχία της εταιρείας.

Η αξιολόγηση είναι ίσως το πιο κρίσιμο κομμάτι στη διαδικασία ενός οργανισμού. Η μέτρηση της ποιότητας της απόδοσης των εργαζομένων, των προγραμμάτων και των υπηρεσιών και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό της μελλοντικής κατεύθυνσης. Η αξιολόγηση των εργαζομένων έχει αναδειχθεί ως μια δημοφιλής οργανωτική ιδέα τα τελευταία χρόνια. Είναι το επίπεδο δέσμευσης και συμμετοχής που έχει ένας εργαζόμενος στον οργανισμό, την αξία και τις πεποιθήσεις του. Μέσω μιας διαδικασίας υπαλλήλων που καθορίζουν στόχους και τους απαραίτητους πόρους, αυτοαξιολογώντας την πρόοδο τους και τη συζήτηση και ανατροφοδότηση επίτευξης στόχου, η διαδικασία αξιολόγησης εμπλέκει τον εργαζόμενο περισσότερο. Η συμμετοχή των εργαζομένων μέσω της αυτοαξιολόγησης έχει άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγικότητα του οργανισμού. Η Innovation Synergy μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να μετρήσετε την ποιότητα των προγραμμάτων, υπηρεσιών, τμημάτων και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη στρατηγικού σχεδιασμού.

Η δημιουργία αποτελεσματικών ομάδων είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή επίτευξη αποτελεσμάτων αποτελεσματικά. Η Innovation Synergy θα βοηθήσει τον οργανισμό σας να σχεδιάσει ομάδες για να το επιτύχει καθορίζοντας τους τύπους των μελών και των ρόλων και θα σας βοηθήσει να ταιριάξετε τη σκέψη που απαιτείται για την εκπλήρωση της αποστολής της ομάδας. Η διασφάλιση της δημιουργίας ομάδων για επιτυχία είναι το πρώτο βήμα για να γίνει η ομαδική εργασία πιο επιτυχημένη. H IS θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τη δομή που λειτουργεί καλύτερα για την ομάδα σας, να βελτιστοποιήσετε την ομάδα σας, να κατανοήσετε τον ρόλο των σχεδιαστικών λειτουργιών και να καλλιεργήσετε μια κουλτούρα σχεδιαστικής στρατηγικής.

Ευκαιρίες Εκμάθησης – Εργαστήρια, διαδικτυακά σεμινάρια, μαθήματα

Φανταστείτε … Εμπνεύστε … Καινοτομήστε

Σχεδιάστε τον οργανισμό σας για να είναι ένας προορισμός. όπου οι εργαζόμενοι ανταγωνίζονται για να προσληφθούν και να αναπτύξουν μια καριέρα ως η πιο λαμπρή και καλύτερη.

Select your currency