ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ DREXEL: ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΕΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Συνάδελφοι: Εδώ είναι η παρουσίαση που μοιραστήκαμε στο συνέδριο την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου. Θα βρείτε τα PDF της παρουσίασης και τις απαντήσεις στο Chat μόλις λάβουμε αυτά από τους διοργανωτές του συνεδρίου. Το υλικό θα αναρτηθεί εδώ έως τις 22 Σεπτεμβρίου.

Mirror, Mirror Drexel Presentation 090921

Mirror, Mirror Chat Responses 090921

More Posts

Βελτίωση των Πωλήσεων 1 – Αξιολόγηση του εαυτού σας: Εύρεση δυνατών σημείων και ανάλυση προκλήσεων

    Το Μεταβαλλόμενο Τοπίο των Πωλήσεων Στρατηγική, Πλεονέκτημα, Αφοσίωση, Αριστεία, Επιτυχία   Συγγραφέας: Zala Fashant     Αποστολή Για καλύτερη τοποθέτηση των επαγγελματιών για

Βελτίωση των Πωλήσεων 2 : Η Τέχνη της Πειθούς

Το Μεταβαλλόμενο Τοπίο των Πωλήσεων Στρατηγική, Πλεονέκτημα, Αφοσίωση, Αριστεία, Επιτυχία   Συγγραφέας: Zala Fashant     Αποστολή Για καλύτερη τοποθέτηση των επαγγελματιών για την αύξηση

Βελτίωση των Πωλήσεων 4 – Οικοδόμηση σχέσεων με νέους τρόπους: Πρόβλεψη αλλαγής στην επόμενη πραγματικότητα.

Το Μεταβαλλόμενο Τοπίο των Πωλήσεων Στρατηγική, Πλεονέκτημα, Αφοσίωση, Αριστεία, Επιτυχία   Συγγραφέας: Zala Fashant     Αποστολή Για καλύτερη τοποθέτηση των επαγγελματιών για την αύξηση