ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ DREXEL: ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΕΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Συνάδελφοι: Εδώ είναι η παρουσίαση που μοιραστήκαμε στο συνέδριο την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου. Θα βρείτε τα PDF της παρουσίασης και τις απαντήσεις στο Chat μόλις λάβουμε αυτά από τους διοργανωτές του συνεδρίου. Το υλικό θα αναρτηθεί εδώ έως τις 22 Σεπτεμβρίου.

Mirror, Mirror Drexel Presentation 090921

Mirror, Mirror Chat Responses 090921

More Posts

NEW WORKSHOPS POSTED

There are over 40 educational and business workshops from which you may choose or you have the option of having one designed for your institution’s

SUMMER READING

One book is a must-read for faculty, leaders and instructional designers. Designing Effective Teaching and Significant Learning will provide ways to design courses and structure organizations. Learn more