ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

Ένα βιβλίο πρέπει να διαβαστεί για καθηγητές, ηγέτες και εκπαιδευτικούς σχεδιαστές. Ο σχεδιασμός αποτελεσματικής διδασκαλίας και σημαντικής μάθησης θα παρέχει τρόπους σχεδιασμού μαθημάτων και δομών οργανώσεων. 

Μάθετε περισσότερα και παραγγείλετε σήμερα. Learn more and order today

Απολαύστε το αντίγραφό σας σήμερα. Στις ΗΠΑ και τον Καναδά Στην Ευρώπη
In the US and Canada     In Europe

More Posts

NEW WORKSHOPS POSTED

There are over 40 educational and business workshops from which you may choose or you have the option of having one designed for your institution’s

SUMMER READING

One book is a must-read for faculty, leaders and instructional designers. Designing Effective Teaching and Significant Learning will provide ways to design courses and structure organizations. Learn more