ΓΙΝΕΤΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Περιγραφή Webinar

Εγγραφείτε στους συγγραφείς, Zala Fashant, Linda Russell και Karen LaPlant για αυτήν την κατατοπιστική, μελλοντική ματιά στον Κύκλο του Σχεδιασμού Μαθημάτων ως διαδικασία σχεδιασμού μελλοντικών μαθημάτων διπλής παράδοσης για καλύτερη ανταπόκριση στις ακαδημαϊκές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Αυτή η διαδικασία σχεδιασμού βοήθησε 400+ καθηγητές κατά τη διάρκεια της πανδημίας που έχουν συμμετάσχει στο Online Course Design Institute και σε πολλά διεθνή εργαστήρια συνεδρίων καθώς χρησιμοποίησαν το περιεχόμενο από το βιβλίο τους Designing Effective Teaching and Significant Learning (Stylus, 2020) ως κείμενο για ανασχεδιασμό βήμα προς βήμα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

28 Σεπτεμβρίου 2021 01:00 ΜΜ στην Ανατολική (ΗΠΑ και Καναδάς) 08:00 ΜΜ στην Ελλάδα

Δωρεάν εγγραφή: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hgDr5qWeQcy9XHySnmCs5w

More Posts

Βελτίωση των Πωλήσεων 1 – Αξιολόγηση του εαυτού σας: Εύρεση δυνατών σημείων και ανάλυση προκλήσεων

    Το Μεταβαλλόμενο Τοπίο των Πωλήσεων Στρατηγική, Πλεονέκτημα, Αφοσίωση, Αριστεία, Επιτυχία   Συγγραφέας: Zala Fashant     Αποστολή Για καλύτερη τοποθέτηση των επαγγελματιών για

Βελτίωση των Πωλήσεων 2 : Η Τέχνη της Πειθούς

Το Μεταβαλλόμενο Τοπίο των Πωλήσεων Στρατηγική, Πλεονέκτημα, Αφοσίωση, Αριστεία, Επιτυχία   Συγγραφέας: Zala Fashant     Αποστολή Για καλύτερη τοποθέτηση των επαγγελματιών για την αύξηση

Βελτίωση των Πωλήσεων 4 – Οικοδόμηση σχέσεων με νέους τρόπους: Πρόβλεψη αλλαγής στην επόμενη πραγματικότητα.

Το Μεταβαλλόμενο Τοπίο των Πωλήσεων Στρατηγική, Πλεονέκτημα, Αφοσίωση, Αριστεία, Επιτυχία   Συγγραφέας: Zala Fashant     Αποστολή Για καλύτερη τοποθέτηση των επαγγελματιών για την αύξηση