ΓΙΝΕΤΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Περιγραφή Webinar

Εγγραφείτε στους συγγραφείς, Zala Fashant, Linda Russell και Karen LaPlant για αυτήν την κατατοπιστική, μελλοντική ματιά στον Κύκλο του Σχεδιασμού Μαθημάτων ως διαδικασία σχεδιασμού μελλοντικών μαθημάτων διπλής παράδοσης για καλύτερη ανταπόκριση στις ακαδημαϊκές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Αυτή η διαδικασία σχεδιασμού βοήθησε 400+ καθηγητές κατά τη διάρκεια της πανδημίας που έχουν συμμετάσχει στο Online Course Design Institute και σε πολλά διεθνή εργαστήρια συνεδρίων καθώς χρησιμοποίησαν το περιεχόμενο από το βιβλίο τους Designing Effective Teaching and Significant Learning (Stylus, 2020) ως κείμενο για ανασχεδιασμό βήμα προς βήμα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

28 Σεπτεμβρίου 2021 01:00 ΜΜ στην Ανατολική (ΗΠΑ και Καναδάς) 08:00 ΜΜ στην Ελλάδα

Δωρεάν εγγραφή: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hgDr5qWeQcy9XHySnmCs5w

More Posts

NEW WORKSHOPS POSTED

There are over 40 educational and business workshops from which you may choose or you have the option of having one designed for your institution’s

SUMMER READING

One book is a must-read for faculty, leaders and instructional designers. Designing Effective Teaching and Significant Learning will provide ways to design courses and structure organizations. Learn more