Βελτίωση των Πωλήσεων 1 – Αξιολόγηση του εαυτού σας: Εύρεση δυνατών σημείων και ανάλυση προκλήσεων

    Το Μεταβαλλόμενο Τοπίο των Πωλήσεων Στρατηγική, Πλεονέκτημα, Αφοσίωση, Αριστεία, Επιτυχία   Συγγραφέας: Zala Fashant     Αποστολή Για καλύτερη τοποθέτηση των επαγγελματιών για την αύξηση των πωλήσεων και την παροχή μεγαλύτερης αξίας στους πελάτες και τον...

Βελτίωση των Πωλήσεων 2 : Η Τέχνη της Πειθούς

Το Μεταβαλλόμενο Τοπίο των Πωλήσεων Στρατηγική, Πλεονέκτημα, Αφοσίωση, Αριστεία, Επιτυχία   Συγγραφέας: Zala Fashant     Αποστολή Για καλύτερη τοποθέτηση των επαγγελματιών για την αύξηση των πωλήσεων και την παροχή μεγαλύτερης αξίας στους πελάτες και τον οργανισμό....

Βελτίωση των Πωλήσεων 3: Παροχή αξίας μέσω της εξυπηρέτησης πελατών

Το Μεταβαλλόμενο Τοπίο των Πωλήσεων Στρατηγική, Πλεονέκτημα, Αφοσίωση, Αριστεία, Επιτυχία   Συγγραφέας: Zala Fashant     Αποστολή Για καλύτερη τοποθέτηση των επαγγελματιών για την αύξηση των πωλήσεων και την παροχή μεγαλύτερης αξίας στους πελάτες και τον οργανισμό....

Βελτίωση των Πωλήσεων 4 – Οικοδόμηση σχέσεων με νέους τρόπους: Πρόβλεψη αλλαγής στην επόμενη πραγματικότητα.

Το Μεταβαλλόμενο Τοπίο των Πωλήσεων Στρατηγική, Πλεονέκτημα, Αφοσίωση, Αριστεία, Επιτυχία   Συγγραφέας: Zala Fashant     Αποστολή Για καλύτερη τοποθέτηση των επαγγελματιών για την αύξηση των πωλήσεων και την παροχή μεγαλύτερης αξίας στους πελάτες και τον οργανισμό....

Το Μεταβαλλόμενο Τοπίο των Πωλήσεων : Στρατηγική, Πλεονέκτημα, Αφοσίωση, Αριστεία, Επιτυχία

    Το Μεταβαλλόμενο Τοπίο των Πωλήσεων Στρατηγική, Πλεονέκτημα, Αφοσίωση, Αριστεία, Επιτυχία   Συγγραφέας: Zala Fashant     Αποστολή Για καλύτερη τοποθέτηση των επαγγελματιών για την αύξηση των πωλήσεων και την παροχή μεγαλύτερης αξίας στους πελάτες και τον...