ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ DREXEL: ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΕΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Συνάδελφοι: Εδώ είναι η παρουσίαση που μοιραστήκαμε στο συνέδριο την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου. Θα βρείτε τα PDF της παρουσίασης και τις απαντήσεις στο Chat μόλις λάβουμε αυτά από τους διοργανωτές του συνεδρίου. Το υλικό θα αναρτηθεί εδώ έως τις 22 Σεπτεμβρίου.

Mirror, Mirror Drexel Presentation 090921

Mirror, Mirror Chat Responses 090921

More Posts

Leadership Course : Learning to Lead

Restricted Content We are sorry but this post is restricted to those who have purchased it. alpha_test €0.10 Content & Affiliate Marketing (Μάρκετινγκ Περιεχομένου &

Select your currency