ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Υπάρχουν πάνω από 40 εκπαιδευτικά και επιχειρηματικά εργαστήρια από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε ή έχετε την επιλογή να σχεδιάσετε ένα για τις ανάγκες του

Read More »

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

Ένα βιβλίο πρέπει να διαβαστεί για καθηγητές, ηγέτες και εκπαιδευτικούς σχεδιαστές. Ο σχεδιασμός αποτελεσματικής διδασκαλίας και σημαντικής μάθησης θα παρέχει τρόπους σχεδιασμού μαθημάτων και δομών

Read More »

ΓΙΝΕΤΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Περιγραφή Webinar Εγγραφείτε στους συγγραφείς, Zala Fashant, Linda Russell και Karen LaPlant για αυτήν την κατατοπιστική, μελλοντική ματιά στον Κύκλο του Σχεδιασμού Μαθημάτων ως διαδικασία

Read More »